Yritys

Kaverusten turhautumisesta kypsyi ajatus yrittäjyydestä

Tietosirkan tarina alkoi kaksi vuotta ennen kuin yritys perustettiin, vuonna 2009. Kaikki alkoi kahden kaveruksen intohimosta ja halusta kehittyä työssään. Emme tyytyneet nykytilaan vaan päätimme toimia. Päätös ajoi kaverukset perustamaan IT-palvelualan yrityksen, joka toimi yhteisvoimin vuoteen 2011 asti.

Opettavaisesta alkutaipaleesta syntyi vahva yritys

Kaverusten tiet erosivat sopuisissa merkeissä 2011. Yrittäjyys ei kuitenkaan sammunut ja opettavainen alkutaipale synnytti uuden, vahvan yrityksen, Tietosirkan. Intohimo ja jatkuva kehitys on auttanut yritystä menestymään ja kasvamaan jo vuosien ajan.

Vuosien kokemus antoi eväät suurien yritysten tietohallintoon

Tietosirkka on auttanut yhä suurempia yrityksiä hyödyntämään ja hallitsemaan tietojärjestelmiään. Aluksi kumppaniverkostonsa kautta ja sittemmin täysin itsenäisesti. Vuosien kokemus alalta mahdollistaa välttämään karikot ja yleisimmät kompastuskivet. Laaja ja kirjava kokemuspohja antaa eväät sovittaa tietotekniikka asiakkaiden liiketoiminnan järkkymättömäksi kulmakiveksi.

Absoluuttinen luottamus mahdollistaa itsenäisen toiminnan

Yrityksen vuosia kestäneet asiakassuhteet ovat mahdollistaneet Tietosirkan itsenäisen toiminnan asiakkaiden tietohallintopäällikkönä ja tietohallintokumppanina. Erityisesti suuremmat asiakkaat hyötyvät merkittävästi itsenäisen toiminnan ja päätöksenteon tuomasta tehokkuudesta ja keveydestä.

Vastuu järjestelmien kehittämisestä asiakkaiden avainhenkilöiden kanssa

Tietosirkka vastaa järjestelmien kehittämisestä, laitteiden uusimisesta ja koulutuksesta täysin itsenäisesti Asiakkaan avainhenkilöiden kanssa sovittujen reunaehtojen mukaisesti. Tämä tuo tietohallinnon ulkoistettujen palveluiden joustavuuden ja jouhevan toiminnan samalle viivalle asiakkaan omien työntekijöiden kanssa. Itsenäinen toimintamalli vapauttaa Asiakkaan avainhenkilöiden aikaa oman työn hoitamiseen kun jokaista asiaa ei tarvitse erikseen tilata ja tarjouksia hyväksyttää.