Jump to Navigation

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tietosirkka Oy

Yhteystiedot: mihail@tietosirkka.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mihail Tchetchelnitski

3. Rekisterin nimi

Tietosirkka asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalveluun, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja, käytetään tietosirkan tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen, Tietosirkan omaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen ja tarjonnan kohdistamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö 

5.1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, palvelun ostopaikka, palvelun ostoajankohta, palvelun toimitusajankohta, toimitetut laitteet. 

5.2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista. 

5.3. Asiakkaan perustiedot: ensisijainen palvelukieli. 

5.4. Asiakas- ja sopimussuhteen tiedot: hankitut tuotteet ja palvelut, Tietosirkan ja asiakkaan välinen kontaktihistoria ja niiden syyt, asiakkaan laitteita ja laitteistoja koskevat tiedot, takuutiedot, asiakkaan tietokoneiden etäpalvelussa tarvittavat tiedot, laitteistojen ja palveluiden käyttötavat. 

5.5. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. 

5.6. Lupatiedot ja -kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas

1) tilaa Tietosirkan toimittaman palvelun jakelukanavasta,

2) tilaa palvelun suoraan Tietosirkalta,

3) osallistuu Tietosirkan järjestämiin tilaisuuksiin, kampanjoihin tai on muuten yhteydessä Tietosirkkaan. 

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. 

Lisäksi: 

Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten. 

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

9. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tietosirkka Oy
Henkilötietojen tarkistus
c/o Mihail Tchetchelnitski
Pekkalantie 17
11120 RiihimäkiMain menu 2